Rubén Prol ¶ designs fonts and draws letters

Hibernia

Year: 2016

Unha fonte especialmente deseñada para servir de dorsal en uniformes deportivos. Componse de un limpo alfabeto maiúsculo e estilosos números semi-negritos.

Hibernia
Hibernia
Hibernia
Hibernia
Hibernia