Rubén Prol ¶ deseña fontes e debuxa letras

Hibernia

Ano: 2016

Unha fonte especialmente deseñada para servir de dorsal en uniformes deportivos. Componse de un limpo alfabeto maiúsculo e estilosos números semi-negritos.

Hibernia
Hibernia
Hibernia
Hibernia
Hibernia

Máis que ver