Rubén Prol ¶ deseña fontes e debuxa letras

Uralita

Ano: 2012

Unha fonte inspirada no coñecido «tipo de letra galega» que se pode encontrar en libros e publicacións galeguistas de principios do século XX. Inclúe tres pesos diferentes e é totalmente gratuíta.

Uralita
Uralita
Uralita
Uralita
Uralita
Uralita
Uralita
Uralita
Uralita

Máis que ver